Publicerad: 13 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i aktiebolagslagen och tolkning av bestäm- melsen om tiden för styrelseledamots uppdrag i 8 kap. 1 § aktiebolagslagenCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Dalman
  • Löpnummer/utgåva
    1995:21