Publicerad: 3 oktober 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Allmän fastighetstaxering av småhusenheter 1996 – AFT96Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars Björnson, Ronnie Peterson
  • Löpnummer/utgåva
    1995:167