Publicerad: 2 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringens förslag till ändring av 18 § i socialtjänst- lagen och i lagen om kommunal tillståndsprövning, sloåande av vårdnadsbidraget och återinförande av garantidagarna.Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kjell-Åke Eriksson
  • Löpnummer/utgåva
    1994:191