Publicerad: 16 september 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Rätt att ta del av registeruppgifter för tillsyn av lantbrukets husdjurCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Linda Fidjeland
  • Löpnummer/utgåva
    1994:166