Publicerad: 18 februari 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i traktamentsavtalet TRAKT 91 - fr o m 1994-01-01 m mCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Palling
  • Löpnummer/utgåva
    1994:44