Publicerad: 18 maj 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler om handlingsoffentlighet hos kommunala företag



Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Dalman
  • Löpnummer/utgåva
    1994:91