Publicerad: 18 januari 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag (1993:1503) om generellt anställningsstöd - GASCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes Strömberg
  • Löpnummer/utgåva
    1994:16