Publicerad: 11 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Enkätresultat om den framtida utformningen av social- tjänstlagenCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karl-Axel Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    1994:71