Publicerad: 18 februari 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom angående avskedande av tre arbetstagare vid ett vårdhemCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lennart Kriisa
  • Löpnummer/utgåva
    1994:43