Publicerad: 29 april 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Utveckling av statens betalningssystem och postgirotCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Skötte
  • Löpnummer/utgåva
    1993:68