Publicerad: 24 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Uppsägning och prolongation av HÖK 91, ÖLA 91, LOK 91 m fl kollektivavtal Personalpolitik 1993-2:14Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    1993:61