Publicerad: 31 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Rättelse i cirkulär 1993:53 - Kommunalisering av särskolan och särskilda omsorgerna RÄTTELCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    1993:62