Publicerad: 12 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Överläggningar med anledning av överenskommelsen 1992-12-23 (PÖK 92)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Mellberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:147