Publicerad: 3 december 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar och tillägg till Allmän- na besetämmelser - AB 89 - med tillhörande specialbe- stämmelser, gällande fr.o.m. 1993-04-01Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Marianne Hörding
  • Löpnummer/utgåva
    1993:182