Publicerad: 19 november 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Kommunal skolriksdag den 22-23 mars 1994 är ersatt av 1995:90.

Visa det här daterade cirkuläret

Kommunal skolriksdag den 22-23 mars 1994Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bertil Andersson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:172