Publicerad: 5 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunalisering av särskolan och särskilda omsorgernaCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    1993:53