Publicerad: 13 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunal inkomstutjämning - alternativa modeller (Ds 1993:68)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Britta Hagberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:150