Publicerad: 5 maj 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Höjning av avgiften för vuxna missbrukare, som vårdas i hem för vård eller boende eller i familjehemCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1993:76