Publicerad: 5 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1992:41.

Beräknat särskilt grundavdrag (SGA) för folkpensionärer avseende 1993 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m mCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bert Öberg
  • Löpnummer/utgåva
    1993:52