Publicerad: 25 oktober 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Begäran om att få ta del av "framtida" upphandlingsunderlagCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Palm
  • Löpnummer/utgåva
    1993:156