Publicerad: 24 augusti 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 129/93 angående fråga om uppsägningar gjorts "för säkerhets skull" i samband med nedläggning av två brandstationer och uppsägning av 34 deltidsanställda brandmänCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lennart Kriisa
  • Löpnummer/utgåva
    1993:128