Publicerad: 5 juli 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Änrade regler för arbetsmarknadspolitiska åtgärder fr o m 1 juli 1993 Personalpolitik 1993-2:35Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes-Håkan Jacobson Erik Maurer
  • Löpnummer/utgåva
    1993:118