Publicerad: 28 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i skollagen ang skolskjuts, bidrag till fristående skolor på grundskolenivåCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Monica Hansson Ingrid Lindskog Ingegärd Hilborn
  • Löpnummer/utgåva
    1993:2