Publicerad: 26 april 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

1992 års arbetsrättskommittés delbetänkande "Förslag till ny anställningsskyddslag m m" Personalpolitik 1993-2:18Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ola Bengtson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:70

Sidfot