Publicerad: 25 juni 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser om ändringar i ÖLA 91 - SACO och LärarförbundetCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roland Olofsson
  • Löpnummer/utgåva
    1992:103