Publicerad: 20 mars 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag om avvikelser från vissa bestämmelser i semesterlagen Personalpolitik 1992-2:15 Lag omCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Claes Strömberg
  • Löpnummer/utgåva
    1992:58