Publicerad: 29 april 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunförbundets remissvar på "Avreglerad bostadsmarknad" (SOU 1992:24)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Irene Lindström
  • Löpnummer/utgåva
    1992:76