Publicerad: 24 mars 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunerna mot obalans - behov och resurser 1990-2005Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Hellstrand
  • Löpnummer/utgåva
    1992:59