Publicerad: 16 september 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

"Kommunerna drar ner" - KorttidsenkätCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lennart Olsen
  • Löpnummer/utgåva
    1992:130