Publicerad: 18 juni 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunal personal 1990 - statistik över sysselsättning och löner i kommunernaCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anders Jonsson
  • Löpnummer/utgåva
    1992:100