Publicerad: 4 november 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Förslag till nya regler om bostadsanpassningsbidrag och övergångsbestämmelserCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Irene Lindström
  • Löpnummer/utgåva
    1992:156