Publicerad: 12 november 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Dom i kammarrätten avseende gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och bistånd enligt socialtjänstlagenCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström Lena Sandström
  • Löpnummer/utgåva
    1992:165