Publicerad: 13 februari 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Bostadsbidragens administration. Kommittédirektiv Dir 1992:5Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander
  • Löpnummer/utgåva
    1992:37