Publicerad: 27 februari 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beräknat särskilt grundavdrag för folkpensionärer avseende 1992 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m m är ersatt av 1993:52.

Visa det här daterade cirkuläret

Beräknat särskilt grundavdrag för folkpensionärer avseende 1992 års inkomster samt ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m mVälkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bernt Öberg
  • Löpnummer/utgåva
    1992:41