Publicerad: 25 juni 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 62/92 där prövning av begreppet tillräckliga kvalifikationer enligt 25 § LAS (företrädesrätt) och förhandlingsskyldighet enligt 32 § LASCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roger Palsander
  • Löpnummer/utgåva
    1992:102