Publicerad: 15 maj 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 114/91 där fråga var om en arbetstagare vid landstinget skiljts från sin anställning när han omplacerades från ambulanssjukvårdare till vaktmästareCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    1992:81