Publicerad: 21 februari 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Villkor för öppethållande av anläggningar för ishockey säsongen 1991/92Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hugo Blom
  • Löpnummer/utgåva
    1991:39