Publicerad: 24 januari 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Videofilmen "Arkivlagen - ett värn för det öppna samhället"Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gunilla Sjöberg
  • Löpnummer/utgåva
    1991:26