Publicerad: 1 juli 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Särskild löneskatt på pensionskostnader m m (Prop 90/91:166, SkU 90/91:29, SFS 1991:687)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ronnie Peterson
  • Löpnummer/utgåva
    1991:94