Publicerad: 22 maj 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Rollen som förtroendevaldCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Arne Myrbeck
  • Löpnummer/utgåva
    1991:75