Publicerad: 6 november 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringens proposition angående inriktningen av den ekonomiska politikenCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jane Granström
  • Löpnummer/utgåva
    1991:156