Publicerad: 12 augusti 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Offentlighet, integritet och ADBCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gunnar Thollander
  • Löpnummer/utgåva
    1991:106