Publicerad: 28 februari 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Medelvärde för beräkning av statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet 1990Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Leif Nordström
  • Löpnummer/utgåva
    1991:41