Publicerad: 10 januari 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunernas roll i totalförsvaret och kostnaderna härförCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Evert Zetterberg
  • Löpnummer/utgåva
    1991:8