Publicerad: 15 november 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr o m 1992-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindexCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gunnar Andersson
  • Löpnummer/utgåva
    1991:163