Publicerad: 31 oktober 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Den nya kommunallagen (SFS 1991:900)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sverker Brandelius
  • Löpnummer/utgåva
    1991:153