Publicerad: 27 november 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i plan- och bygglagen (PBL)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Westman Annika Gustafsson
  • Löpnummer/utgåva
    1991:170