Publicerad: 5 april 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Skriften "Biståndsrätten i rättspraxis - analys och konsekvenser i ett kommunalt perspektiv"Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Leif Petersén
  • Löpnummer/utgåva
    1990:55