Publicerad: 8 januari 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om preliminär sotningstaxa och kommunala årsarvoden till skorstensfejarmästare från den 1 februari 1990Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sverker Brandelius
  • Löpnummer/utgåva
    1990:4