Publicerad: 3 april 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Medelsramar för riksfärdtjänsten Medelsramarna för riksfärdtjänsten Inför budgetåret 1989/Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Janne Rusk Leif Nordström
  • Löpnummer/utgåva
    1990:52